מחירון קפיצה

גילאי 5 ומעלה

שעה ראשונה – 50 ₪
כל שעת קפיצה נוספת – 15 ₪
כרטיסייה של 10 קפיצות – 400 ₪
גרביים מונעות החלקה – 5 ₪

גילאי 2-5

שעת קפיצה – 35 ₪ (במתחם נפרד)

  • הכניסה למתקן כל שעה עגולה
  • הכניסה למתחם היא מגיל 2 ומעלה
  • הורה מלווה שאינו קופץ, לא משלם.

התשלום הוא עבור הקופצים בלבד.